سؤال: باید در هنگام ذبح ، شکار و نحر عبارت (( بسم الله )) یا (( به نام خدا )) گفته شود ، حال سؤال این است : آیا گفتن (( الله )) یا (( خدا )) هم کافی می باشد ؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیّت؛ فرض سؤال صحیح می باشد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 431 views 0