سؤال: باسلام چشمان بنده خیلی ضعیف بوده و عمل کردم. برخی از دکتر ها روزه گرفتن را منع کرده و بسیاری دیگر،می گویند اشکالی ندارد.در عرف نیز بعضی می گویند ضرر دارد بعضی دیگر می گویند خیر. حکم بنده چیست؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

تکلیف بر عهده شخص مکلف است. در صورتی که از حرف اظهارنظر کنندگان از هر یک از دو طرف اطمینان بیشتری به دست می آید، باید به همان عمل کرد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 351 views 0