سؤال: باسلام واحترام پدری در سال۱۳۶۷ زمینی از اموالش را در حدود ۷۰ متر به دخترش واگذار و در اختیار و تصرف او قرار می دهد ولی به شرط آنکه از ارث او کم شود . در سال ۱۳۸۰ نیز در وصیت نامه خود تاکید می کند که آن قطعه زمین مذکور را به دخترش داده ولی به شرط آنکه از ارث او به قیمت روز کم شود . همچنین در آن وصیت نامه ذکر شده که ثلث اموال باید خرج عزاداری امام حسین ( ع) و رد مظالم بشود . حال در اینجا این سوال مطرح است که اساساً این شرط صحیح است ؟ آیا از ارث دختر باید کم شود و اگر باید کم شود محاسبه آن چگونه باید باشد . ( قیمت زمان واگذاری سال ۱۳۶۷ – قیمت زمان فوت۱۳۸۵ – زمان تقسیم بخش اول ترکه سال ۱۳۸۷ – قیمت زمان حال۱۳۹۵ ) و اگر شرط باطل است آیا دختر دینی برگردن دارد ؟سپاس گزارم

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در فرض سؤال زمین به دختر به طور منجز واگذار شده و شرط چون خلاف نصوص است باطل است و هیچگونه بدهی بر دختر مزبور متوجه نیست.0
adminfaq 6 سال 0 Answers 216 views 0