سؤال: باسلام. من دانشجوی رشته حقوق هستم و سوالی از محضرتان دارم: اگر شخصی در اثر اجرای مجازات حد و یا تعزیر غیر سالب حیات بمیرد، آیا خون این فرد هدر است یا دیه به او تعلق میگیرد؟ در صورت تعلق دیه، مسئول پرداخت کیست؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در صورتی که اجراکننده حد تعدی و تفریط کند، قصاص می شود و در صورت رضایت اولیاء دم، باید دیه بپردازد و اگر تعدی و تفریطی نشود، دیه او به عهده بیت المال است.0
adminfaq 6 سال 0 Answers 262 views 0