سؤال: باسلام اینجانب درسال ۱۳۷۹ به دنبال قصد ازدواج اقدام به خرید آپارتمانی به مساحت ۱۴۴ مترمربع جهت سکونت با همسرم به نام خود درمنطقه اوین تهران نمودم که پس از ۴ سال به پیشنهاد ایشان به آپارتمان کوچکتری که دو چهارراه با آپارتمان قبلی فاصله داشت ودر منطقه و موقعیت بهتری بود و نزدیکتربه منزل والدین ایشان بود نقل مکان کردیم. سه دانگ از آپارتمان خریداری شده به نام همسرم سند تنظیم شد. اکنون پس ازگذشت ۱۹ سال زنذگی مشترک و بدون وجود هیچ گونه اختلاف فیمابین، همسرم از طریق دادگاه، ادعاى مطالبه اجرت المثل کرایه ۳ دانگ ایام تصرف بنده را از گذشته تا کنون عنوان کرده اند. لازم به ذکر است که ایشان در طول این مدت هیچ درخواست کلامی یا کتبى بابت کرایه نداشته اند. بدیهی است در صورتی که ایشان چنین درخواستی داشتند بنده آپارتمان خود را نمی فروختم ودر مکان قبلی زندگی میکردیم. لذا خواهشمند است استفتا فرمایید با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و ضرورت رعایت اصل تحکیم خانواده ، آیا شرعاً این حقوق از گذشته تا حال به ایشان تعلق می گیرد یا خیر ؟ برای آینده چطور ؟ با تشکر

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

در فرض سؤال ملک مشاع و مشترک بوده و هر دو از آن به طور متساوی استفاده کرده اند و زن حق مطالبه ندارد.0
adminfaq 4 سال 0 Answers 487 views 0