سؤال: باسلام: آیاشخص روزه دار می تواند از کرم ضد آفتاب در مقابل آفتاب استفاده کند؟یا برای روزه اش اشکال دارد.باتشکر

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

در صورتی که بوی عطر داشته باشد و ضرورت هم نداشته باشد کراهت دارد، اگرچه روزه را باطل نمی کند.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 224 views 0