سؤال: ایا اخذ جریمه با نرخ های بسیار بالاتر از درامد که با دوربین ثبت میگردد ، در مواردی که هیج تخلفی صورت نگرفته (برای مثال چرخ خودرو اندکی روی خط عابر میرود ولی دوربین ، تخلف عبور از چراغ قرمز را ثبت میکند ، و در بسیاری از موارد تایمر چراغ به یکباره صفر میشود ) جایز است ؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

جرائم برای تخلفات جزء مقررات نظم اجتماعی است و طبعاً مانند خود مقوله نظم، امری ضروری است ولی اگر موردی مانند آنجه در سؤال آمده محقق شود، وظیفه نهاد مربوطه این است که آنها را جبران کند و در صورت عدم جبران، ضامن خواهد بود.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 536 views 0