سؤال: اگر کسی جرمی (اعم از حق اللهی و حق الناسی) انجام دهد و قبل از این‌که حاکم برای او حکمی صادر کند، دچار جنون دائمی شود –به گونه‌ای که دیگر امیدی به افاقه‌ی او نباشد- آیا باز هم جرمِ او قابل پی‌گیری و آن فرد مستحق مجازات است؟ در فرض این‌که فرد دچار جنون ادواری شده باشد –به گونه‌ای که امید بهبودیِ او وجود داشته باشد- چه طور؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

به دلیل اینکه جرم در دوران عقل انجام شده، اجرای حکم از او ساقط نمی شود.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 453 views 0