سؤال: افرادی برای سهولت در محاسبه خمس و زکات و صدقات مستحبی خود، مقدار معینی (مثلاً ده درصد) از درآمد خود را قبل از خرج کردن کنار میگذارند. آیا این کار صحیح است؟ و آیا سهم امام در زمان غیبت بخشیده شده ؟ (طبق نظر فیض کاشانی در وافی)

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

محاسبه مربوط به زکات و خمس است و صدقات را شامل نمی شود و کنار گذاشتن مبلغ قبل از محاسبه، خمس و زکات به حساب نمی آید چراکه ممکن است بعد از محاسبه، مشخص شود که فرد اصلاً بدهکار نبوده است. اما در مورد بخشیده شده خمس در زمان غیبت، در روایاتی این موضوع وارد شده و فیض بزرگوار و افراد دیگر که همانند او می اندیشند، مطابق همین روایات فتوا داده اند لیکن قرائنی در خود همان روایات وجود داشته که نشان از سیاسی بودن و مقطعی بودن آن دستورات دارد. به همین دلیل از حضرت حجت(عج) که آخرین امام بوده و روایات بخشیده شدن قبل از آن حضرت صادر شده، دستور اخذ خمس به پیروان آن حضرت داده شده است.0
adminfaq 5 سال 0 Answers 276 views 0