سؤال: استناد به قراردادی که به صورت کپی سیاه و سفید و بدون مهر و امضاءخریدار و فروشنده و فاقد هر گونه اصالتی می باشد چه حکمی دارد؟آیا از مصادیق خلاف بین شرع می باشد؟

سوال

پاسخ:
باسلام و تحیت؛
استناد مذکور توجیه قانونی ندارد و عمل خلاف قانون عقلا و شرعا ممنوع است.0
adminfaq 4 سال 0 Answers 451 views 0

Leave an answer