سؤال: استناد به شهادت شهودی که اظهاراتشان مفاداً ومتحداً یکی نباشند و اختلافاتی داشته باشد چه حکمی دارد؟و آیا از مصادیق خلاف شرع بین مقدس اسلام می باشد؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛
استناد به چنین شهادتی خلاف شرع بین است و حکمی که بر این اساس صادر شود باطل است.0
adminfaq 3 سال 0 Answers 350 views 0

Leave an answer

Browse
Browse