سؤال: احتراما به استحضار میرساند: بعضا مشاهده میشود ماموران راهنمایی و رانندگی ،پشت یک درخت یا هر وسیله ای که راننده وسائط نقلیه آنان را نبیند استتار(کمین)می کنند و ناگهان با خارج شدن از محل کمین،خودروها و موتورسیکلت هایی را که در سطح شهر تردد میکنند ،به بهانه انجام تخلف متوقف میکنند که در این راستا شاهد بودیم بدلیل حضور ناگهانی پلیس در جلوی خودروها باعث شوک زدگی رانندگان و حتی در مواردی انحراف آنها از مسیر و تصادف را بدنبال داشته است این در حالیست که احتمال بیماری قلبی رانندگان قابل تصور است و چنانچه راننده از این عمل هیجانی به وی وارد گردد باعث فوت انها میشود حال مستدعی است بفرمایید انجام آیا اعمال فوق جهت برخورد با متخلفین ،از لحاظ موازین شرعی جایز است یا خیر؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در صورتی که رفتارهای مأموران منجر به اتفاقات ناگواری شود که مثال هائی از آن در متن سؤال آمده، علاوه بر اینکه عمل گناهی انجام شده، پلیس ضامن خواهد بود.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 440 views 0