سؤال: آیا نماز قضای مادرم به دیگر پسران بجز پسر بزرگتر واجب میشود اگر پدرم امر بخواندن آن به دیگر پسران بکند؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛
بنابر احتیاط واجب، نماز قضای مادر بر وارث مذکر که از همه بزرگتر است واجب است؛ بنابراین اگر پدرِ مادر در حال حیات باشد، بر وی و پسر بزرگ به صورت مشترک و مساوی واجب است و امر پدر بر انجام دادن آن به دیگر پسران، این امر را از پدربزرگ و پسر بزرگ ساقط نمی کند مگر یقین پیدا کنند که پسران دیگر انجام داده اند که در این صورت انجام دادن آن لازم نیست.0
adminfaq 2 سال 0 Answers 354 views 0

Leave an answer

Browse
Browse