سؤال: آیا می توان نماز را به زبان فارسی خواند؟ چراکه نیایش با خدا با هر زبانی که باشد نباید اشکالی داشته باشد.

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

با توجه به اینکه دین اسلام که از سوی خدای عالم و توسط پیامبر اسلام در اختیار بشر قرار داده شده و خود پیامبر عرب زبان بوده و  همینطور کتاب آسمانی او قرآن نیز، عربی نازل گشته و از طرفی دعاهای ماثور و معتبر و نیز منابع دینی  و شریعت ما عربی است، در این شریعت، مناسک و اعمال ویژه ای جعل و تشریع شده است و از جمله آنها، انجام نماز چه بصورت فرائضی که در شبانه روز و بصورت ۱۷ رکعتی خوانده می شود و چه بصورت نوافل و نمازهای مستحبی. این نمازها بجز اینکه مبیّن نوع رابطه بشر با خداوند عالم  است نوعی یادگیری ادب و فرهنگ معنویت و بازگو کردن سیر و سلوک انسان در مسیر تکامل نیز هست و به نوعی اظهار عبودیت بندگان الهی در قالب زبان واحد و ادبیات مشترک است و مظهر تبعیت و پیروی یک امت بزرگ از پیامبرشان به حساب می آید و لذا گفته شده است شروع آن با الله اکبر باشد که عربی است و بعد از آن سوره فاتحه الکتاب خواند شود که آن نیز عربی است و سلام آن با السلام علیکم و رحمه الله و برکاته باشد که آن هم عربی است.0
adminfaq 6 سال 0 Answers 339 views 0