سؤال: آیا موقع خواندن قرآن از روی ipad، یا به طور کلی تبلت ها همان حکمی که در مورد کاغذ هست که باید حتماً با وضو به آیات دست کشید برقرار هست؟ در این صورت با توجه به لزوم لمس صفحه برای بالا و پایین رفتن، تقریباً خواندن آیات بدون وضو ناممکن می شود.

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در موارد سؤال حکم خط روی کاغذ جاری نیست چراکه هـیچ وقت دست به صورت مسقیم با آیات الهی تماس ندارد.0
, , adminfaq 10 سال 0 Answers 447 views 0