سؤال: آیا از منظر دین مقدس اسلام ولی قهری طفلی که سه ساله است و پدر ایشان قطعه زمینی از املاک فراوان خودش را به فرزند صغیرش صلح نمودند و سند رسمی و قطعی مالکیت هم تنظیم نمودند می توانند بعد از گذشت چند سال دوباره همان ملک را با عقد بیع به شخص دیگری انتقال دهند یا خیر ؟آیا از نظر اسلام رعایت مصلحت طفل صغیر در این شرایط لازم است یا خیر ؟ با تشکر فراوان

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

قطعا رعایت مصلحت طفل صغیر لازم است بنابراین اگر ضرورت و مصلحت اقتضا کند که به دیگری واگذار کنند و این واگذاری به نفع کودک صغیر تمام شود اشکالی ندارد؛ در غیر اینصورت مشروع نیست.0
adminfaq 4 سال 0 Answers 545 views 0