سؤال: آیا گفتن یا نوشتن نام امام زمان(عج) در زمان ما هم حرام است؟

سوال

با سلام و تحیت؛ به نظرمی رسداین حکم سیاسی بوده و مربوط به زمانی است که امکان تشرف به صورت سهل خدمت آن حضرت وجود داشته است و شامل زمان فعلی نمی شود، اگرچه حفظ حریم نام خاص آن حضرت همیشه مطلوب است.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 224 views 0