خانم و آقایی که باهم ازدواج دائم نموده‌اند ولی پس از گذشت ۶ سال از زندگی مشترک زوجه دوشیزه و باکره مانده است و زوج ممانعت از نزدیکی نموده است، آیا زوجه شرعا حق طلاق دارد یا خیر؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

اگر دچار عسر و حرج باشد، می‌تواند تقاضای طلاق کند.0
adminfaq 2 سال 0 Answers 252 views 0

Leave an answer

Browse
Browse