حضرت آیت الله بیات زنجانی سلام جهت تبیین تکلیف شرعی سوال موجود در ذهن اینجانب آن است که آیا قرعه کشی های پیامکی متداول در جامعه که در آن شخص با ارسال عددی به یک شماره حمایت خود را از یک تیم و یا برنامه اعلام می کند و در نهایت جوایزی به قید قرعه به تعدادی از افراد اعطا می شود، صحیح می باشد؟ این درحالی است که گفته می شود آن سازمان یا شرکت و رسانه، با شرکت مخابرات یا سامانه مسیج گیرنده تعاملات و توافقاتی دارد که مقداری از ضریب هزینه ای که بابت یک میلیون مسیج شرکت مخابرات می گیرد، به آن رسانه پرداخت نماید، آیا دریافت این پولها و جوایز صحیح است؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

فرض سؤال از مصادیق جعاله است و اشکالی ندارد.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 243 views 0