با عرض سلام و احترام و ادب؛ خواهشمند است نظر فقهی و شرعی خود را پیرامون مسائل ذیل اعلام فرمایید که در کشف احکام مقرره شرعی و حصول نتیجه متقن حقوقی، مورد حاجت است. ١- شهرداری یکی از استان ها در جهت توسعه خیابانی که مجاور ملک مورد بحث بوده است ، آن را عریض نموده و تبدیل به بلوار می نماید . در جلسه انعقاد قرارداد با وکیل مدنی مالکین، بگونه ای غیر واقعی، مالکین را در این رابطه بعنوان حق مرغوبیت (عوارض حق مشرفیت) و تغییر کاربری بدهکار شهرداری جلوه داده اند و بر این مبنا از وکیل مالکین امضاء اخذ شده است. متعاقب اطلاع مالکین و وکیل مذکور از حقیقت موضوع، مبنی بر اینکه این جلوه دادن دین و بدهکاری برخلاف واقع و مقررات قانونی بوده است. به دادگاه صالحه مراجعه و بر اساس رأی قطعی دادگاه این قرارداد و نوشته، باطل اعلام میگردد. آیا از نظر شرعی با توجه به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام” چنین نوشته ای ارزش مطالباتی و شرعی دارد یا خیر؟ ۲- با توجه به اینکه در مجاورت ملک مورد بحث، خیابان قدیمی وجود داشته که شهرداری در اجرای طرح خویش، با تملک بخشی از این زمین، خیابان قدیمی را تبدیل به بلوار و معبر عریض تر نموده است. آیا با توجه به قاعده فقهی “من له الغنم فعلیه الغرم” اخذ حق مرغوبیت (عوارض حق مشرفیت) از مالکین چنین ملکی با توجه به اینکه تعریض خیابان، خواسته شهرداری بوده است. وجاهت شرعی دارد یا خیر؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

در صورتی که ادعای شهرداری در ایجاد شدن حق مرغوبت متعارف باشد، اشکالی ایجاد نمی کند گرچه رعایت ارفاق اسلامی و اصول اخلاقی لازم و ضروری است.0
adminfaq 3 سال 0 Answers 503 views 0

Leave an answer