با سلام و احترام بنده ۶۰۰۰ متر زمین که با قرارداد اجاره ی سازمان امور اراضی جهت اجرای طرح مرغداری تحویلم شده بوده را پس از ساخت و ساز مرغداری کلیه متعلقات و امتیازات و ساختمان و زمین را واگذار کردم .پس از فروش و قولنامه متوجه شدم ۴۰۰۰ متر از این زمین چون قبل از سال ۸۹ تحویل شده بوده به صورت واگذاری سند قطعی طبق قانون و ۲۰۰۰ متر ان چون پس از سال ۸۹ تحویل داده شده بوده است اجاره ای ۹۹ ساله باقی میماند.حال با این توصیف که کل ۶۰۰۰متر ملک را به صورت سند اجاره ای قید شده در قولنامه واگذار کرده ام و با این توضیح که قرارداد بین بنده و امور اراضی در هنگام فروش توسط بنده به صورت اجاره ای بوده است و در صورت درخواست بنده از امور اراضی ۴۰۰۰ سند قطعی صادر میشده است ومن از این موضوع بی اطلاع بودم و پس از معامله متوجه این حق شده ام حال سوالم این است ۱. حق بر هم زدن معامله را دارم؟۲.خریدار حق الزام کردن به انتقال سند را دارد؟

سوال

با سلام و تحیت؛

در صورتی که در اثر عدم توجه متضرر شود و باعث غبن فاحش گردد، می تواند اصل اجاره را به هم بزند.0
adminfaq 2 سال 0 Answers 240 views 0

Leave an answer

Browse
Browse