با سلام و احترام، نظریه اهل خبره (کارشناس) در امور تخصصی و فنی، برای محاکم در رسیدگی‌های قضایی چه جایگاه و اثری دارد؟

سوال

پاسخ:
باسلام و تحیّت ؛
در فرض سؤال از دیدگاه شرعی، نظر اهل خبره در موضوع مورد تخصّص نافذ می باشد.0
adminfaq 3 سال 0 Answers 509 views 0

Leave an answer