با سلام من میخواستم بدانم که اگر یک جای نجس باشد چند هفته از آن بگذرد همچنان نجس هست؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیّت؛

گذشت زمان از موارد پاک کننده نجاست نیست.0
adminfaq 2 سال 0 Answers 1153 views 0

Leave an answer

Browse
Browse