با سلام در شهر ما واقفی بوده که املاک خودرا با هدف دقیق و مشخص درمان و اسکان نیازمندان همین شهر نه شهر دیگری انجام داده، وی چند سال پیش فوت شده است آیا جایز است برخلاف خواست و اراده ایشان درآمد موقوفات در شهر دیگری هزینه گردد

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

مادامی که در این شهر نیازمند وجود دارد، تغییر وقف جایز نیست.0
adminfaq 4 سال 0 Answers 245 views 0