با توجه به اینکه امروزه از بعضی موقوفات که جهت عزاداری اباعبدالله الحسین وقف شده اند ، استفاده سیاسی شده و تبلیغ برای تسلط این شخص یا آن گروه بر مردم میشود آیا جایز است ؟ و در غیر این صورت تکلیف مسلمین نسبت به آن چیست ؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ مطابق نصوص صریح روائی و مصرحات فقهی، استفاده از موقوف و درآمدهای آنها، باید در مسیری قرار گیرد که واقف برای آن وقف کرده است و استفاده و هزینۀ برای غیر آن، ممنوع و حرام است.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 239 views 0