باسلام و اهدا تحیات. چنانچه شخصی بعد از احتلام مقدور نباشد که غسل کند، آیا تیمم جایز است؟با تشکر

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در صورتی که آب پیدا نشود یا آب برای بدن مضر باشد و یا وقت تنگ باشد، تیمم جایز است لیکن خجالت کشیدن و امثالهم توجیهی برای غسل نکردن نیست.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 1455 views 0