باسلام و احترام سوال : اینجانب بیش از دو سال است که ازدواج کرده ام . اما همسر بنده بعد از مدت اندکی که از عقد گذشت هیچگونه تمکینی از من نمی نماید و از حق حبس خود استفاده نموده و می گوید باید کل مهریه را بدهی تا من تمکین کنم . بنده در شرایطی ازدواج کردم که دانشجو بودم و مشمول سربازی نیز بودم و کار پردرآمدی نداشتم و همسرم هم از این موضوع مطلع بود. اما حال میگویند باید ۳۱۴ سکه که مهریه ایشان است را بپردازم تا تمکین کنند . من هرگز امکان پرداخت چنین مبلغی را ندارم و سعی کردم در این شرایط اقتصادی نابه سامان جامعه به گناه آلوده نشوم و سنت پیامبر را به جای آورم و ازدواج کنم که متاسفانه همسرم در این راه مرا یاری نمی نماید . حال سوال این است : با توجه به اینکه همسر بنده از حق حبس خود استفاده می نماید و نفقه خود را ماه به ماه دریافت میکند و مهریه را نیز به اجرا درآورده اند و من باید به صورت تقسیط بپردازم آیا من حق ازدواج مجدد به یک نوبت را دارم ؟؟ به شدت تحت فشار اقتصادی ، عاطفی و جنسی هستم و نیاز به همسر دارم و اگر تا پایان اقساط بخواهم منتظر بمانم این اقساط بیش از عمر من زمان می برد و به قطع و یقین به گناه آلوده خواهم شد. با تشکر و احترام.

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیّت ؛ در فرض سؤال پرداخت مهریه با همان تمکین بار اول، بر مرد واجب می شود لیکن در صورت عدم تمکین مجدّد پرداخت نفقه واجب نیست و تصمیم در مورد ازدواج مجدّد با خود فرد است و به صورت کلّی اینگونه سؤالات به صورت مشاوره بهتر پاسخ داده می شود.0
adminfaq 1 سال 0 Answers 221 views 0

Leave an answer

Browse
Browse