باسلام . همانگونه که مستحضر می باشید مبنای محاسبه دیه در حوادث رانندگی ، قیمت شتر می باشد که بعلت عدم پرورش شتر در کشور سال به سال نرخ دیه افزایش یافته به تبع آن حق بیمه اتومبیل افزایش یافته و از سوی دیگر سودجویی برخی افراد در قالب تصادف های ساختگی افزوده شده است . ۱-آیا می توان بین دیه حوادث رانندگی با سایر دیات تفاوت قائل شد؟ ۲-به فرض سوال می توان مبنای محاسبه را درهم و دینار نقره در نظر گرفت؟ ۳-به فرض سوال اگر بگوییم الان دینار نقره رایج نیست ، می توان سکه بهار آزادی را بجای دینار نقره در نظر گرفت؟

سوال

پاسخ:
با سلام و تحیت؛
تعدد مبنای محاسبۀ دیه برای همین است که تعیّن در مصداق خاص و معین ندارد. بنابراین می توان برای فروض سؤال از هر کدام از شش مورد استفاده کرد و اما در مورد سکه بهار آزادی، قیمت معادل آن را می توان محاسبه کرد.


0
adminfaq 7 سال 0 Answers 472 views 0