«اگر زنی مهریه خود را طلب کند و مرد توان پرداخت آن را بصورت یکجا نداشته باشد و پس از ابراز وسع مالی خویش به همسرش، با او توافقی کند که مهریه را بصورت قسطی پرداخت نماید و به این توافق پایبند باشد، آیا زن در هر زمانی در آینده می تواند بگوید دیگر این قرار دو نفره را قبول ندارم و مهریه اش را یکجا طلب کرده و به اجرا گذارد؟» مشخصا سوال شرعی حقیر از مرجعیت گرانقدر تشیع این است که «همسری که مهریه خود را طبق قرار دو نفره بصورت اقساطی دریافت می کرده، آیا از نظر شرعی حق این را دارد که در آینده منکر آن قرار شود و مهریه اش را بصورت یکجا طلب نماید؟»

سوال

پاسخ:

باسلام وتحیّت؛

در فرض سؤال می بایست شرعاَ به قول و قرار خود عمل کنند.0
adminfaq 3 سال 0 Answers 316 views 0

Leave an answer