نماز وحشت

مسئلۀ ۸۱۷ :    از مستحبات بعد از دفن میت نماز هدیۀ شب دفن یا نماز وحشت است که برای رفع ترس و وحشت شب اول قبر خوانده می‏شود و دو رکعت است که در رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه آیه‌الکرسی و در رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سورۀ قدر را بخوانند و بعد از سلام نماز این جملات را می‏خوانند: «أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلی‏ مُحَمَّدٍوَآلِ‎مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْ ثَوَابِهَا إِلی‏ قَبْرِ فُلاَنٍ» که به جای فلان نام میت را می‏گویند.
مسئلۀ ۸۱۸ :    اگر کسی در شب اول قبر یک نماز وحشت برای میت بخواند کفایت می‏کند، ولی می‏شود به امید ثواب، افراد مختلف چند نماز بخوانند، مشروط بر اینکه به قصد ورود به عنوان مثلاً چهل نفر بخوانند؛ همچنین یک نفر می‏تواند چندین نماز وحشت را به عنوان اهدای ثواب به میت بجای آورد.
مسئلۀ ۸۱۹ :    نماز وحشت را می‏توان در هر موقع از شب اول قبر بجا آورد، ولی بهتر است در اول شب بعد از اقامۀ نماز عشا خوانده شود.
مسئلۀ ۸۲۰ :    اگر به هر جهت دفن میت به تأخیر افتد باید نماز وحشت را تا شب اول قبر به تأخیر اندازند.
مسئلۀ ۸۲۱ :    کسی‌که پولی گرفته تا نماز وحشت بخواند، ولی فراموش کرده باید پول را به صاحبش بازگرداند و در صورتی‌که صاحب پول را نشناسد، ولی یقین داشته باشد که صاحب آن رضایت دارد، می‏تواند در آن تصرف مالکانه کند و در وقت دیگر آن نماز را به قصد اهدای ثواب بخواند و اگر یقین ندارد که صاحب پول رضایت دارد یا نه، می‏تواند آن پول را از طرف صاحبش صدقه بدهد و در صورتی‌که سهواً بر خلاف کیفیت مذکور در مسئلۀ ۸۱۷ بجا آورد، باید دوباره با همان کیفیت اعاده کند.
مسئلۀ ۸۲۲ :    بهتر است هر شخص مسلمان قبل از مرگ خود مالی را برای برگزاری مراسم سوگواری و مجالس ترحیم کنار بگذارد و بر آن وصیت کرده و مقدار آن‎را نیز معین کند.