مورد ششم

مسئلۀ ۶۷۰  :  اگر غیر از آب و یا ظرفی که استعمال آن حرام است، ظرف دیگری ندارد، مثلاً آب یا ظرفش غصبی است و غیر از آن آب یا ظرف چیز دیگری ندارد، باید به جای وضو یا غسل، تیمّم کند.

آیا تمایل به دریافت آخرین اخبار و اعلانات دارید؟
خیر
بله