مواردی که اذان گفتن از نمازگزار ساقط می‌شود

مسئلۀ ۱۰۳۲ :    در پنج مورد اذان گفتن از نمازگزار ساقط می‏شود:
۱- نماز عصر روز جمعه که پس از نماز جمعه خوانده می‏شود؛
۲- نماز عصر روز عرفه که روز نهم ذی‎الحجه در عرفات خوانده می‏شود؛
۳- نماز عشای شب عید قربان برای حاجیانی که از عرفات عازم مشعر الحرام هستند؛
۴- نماز عصر و عشای زن مستحاضه؛
۵- نماز عصر و عشای کسانی که نمی‏توانند از بیرون آمدن ادرار یا مدفوع خود جلوگیری کنند.
بعید نیست که در مورد دوم و سوم بجا آوردن اذان به نیت ورود مشروع نبوده و خلاف سنّت باشد، بنابراین احتیاط آنست اگر گفته شود به نیت رجا و قصد مطلوبیت مطلقه باشد.