معاملات حرام‏ : خرید و فروش چیزهایی که عرفاً جنبۀ مالی نداشته یا معمولاً برای حرام استفاده می‏شوند

مسئلۀ ۲۳۴۶ :    خرید و فروش چیزهایی مانند یک دانه گندم، یک پر کاه یا چیزی که شرعاً فاقد جنبۀ مالی است و خرید و فروش آن ممنوع شناخته شده است، مانند ابزار و آلات لهو و لعب، در صورتی که اختصاص به حرام داشته باشد، حرام و باطل است.
مسئلۀ ۲۳۴۷ :    چیزهایی که هم منافع حلال دارند و هم حرام، اگر برای منا فع حلال خریداری شود حلال و اگر برای منافع حرام بخرند، حرام است، بنابراین وسایلی مانند رادیو، تلویزیون، ویدئو، گیرنده‏های ماهواره‏ای، ضبط صوت و چیزهایی که با آن به اینترنت وصل شده و اخبار تهیه می‏کنند، اگر برای منافع حلال خرید و فروش شود، حلال است.
مسئلۀ ۲۳۴۸ :    اگر کسی انگور بفروشد به این قصد که خریدار از آن شراب تهیه کند، معامله حرام انجام داده و بنا بر اظهر معامله هم باطل است، ولی اگر برای مقاصد دیگری بفروشد، ولی بداند خریدار از آن استفاده حرام خواهد کرد، گرچه اصل معامله صحیح است، ولی بهتر است از معامله با کسی که استفاده حرام می‏کند خودداری شود، مخصوصاً اگر ترک معامله با او باعث دوری او از گناه شود و اصلاً نتواند مرتکب گناه شود، بنابراین اگر فروش انگور در انحصار اوست، واجب است از باب نهی از منکر از فروختن به او خودداری کند.
مسئلۀ ۲۳۴۹ :    ساختن مجسّمه انسان و حیوانات حرام است، ولی خرید و فروش مجسّمه و کالاهایی که روی آنها چهره انسان یا حیوان کنده‎کاری شده مانعی ندارد.
مسئلۀ ۲۳۵۰ :    عکاسی، فیلم‎برداری، نقّاشی و خرید و فروش آن (عکس و فیلم و نقاشی) جایز و حلال است، مگر آنکه مفاسدی بر آن مترتب باشد و در این صورت باید از آن خودداری کرد.