مستحبّات غذا خوردن

مسئلۀ ۳۸۵۷ :    موقع غذا خوردن مستحب است چند چیز را رعایت کند:
۱- قبل از شروع به خوردن دستها را بشوید و با حوله خشک نکند و پس از غذا بشوید و خشک کند.
۲- در آغاز غذا بسم اللّه بگوید و اگر چند نوع غذا سر سفره وجود دارد، هنگام خوردن از هر کدام از آنها بسم اللّه بگوید.
۳- میزبان قبل از همه شروع به غذا کند و پس از همه دست بکشد.
۴- اگر چند نفر سر یک سفره نشسته‏اند، هر کس از غذایی که جلوی خود اوست غذا بخورد و به غذایی که در مقابل دیگران است دست دراز نکند.
۵- با دست راست غذا بخورد.
۶- اگر با دست غذا می‏خورد با سه انگشت یا بیشتر غذا بردارد و با دو انگشت نخورد.
۷- لقمه‏ها را کوچک بردارد و غذا را خوب بجود.
۸- سر سفره زیاد نشسته و غذا خوردن را طول بدهد.
۹- در اول و آخر غذا کمی نمک بخورد.
۱۰- وقتی که دست از غذا می‏کشد، حمد وسپاس خدای را بجای آورد.
۱۱- پس از غذا خلال یا مسواک کند.
۱۲- اگر در منزل باشد، آنچه از سفره بیرون ریخته را جمع کند و با رعایت بهداشت بخورد و اگر در بیابان باشد برای پرندگان، درندگان و حیوانات رها کند.
۱۳- پس از غذا به پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ بیندازد.
۱۴- در آغاز روز و آغاز شب غذا بخورد و از غذا خوردن در میان روز و شب اجتناب کند.
۱۵- میوه را پیش از خوردن بشوید.
۱۶- وقتی که می‏خواهد آغاز به خوردن غذا کند از جوانب آن شروع کند و از وسط غذا شروع نکند.
۱۷- در سفره سبزیجات خوردنی گذاشته شود.