مستحبات و مکروهات سجده

مسئلۀ ۱۱۸۸ :    چند چیز در سجده مستحب است، از جمله:
۱ – کسی که ایستاده نماز می‏خواند، بعد از آنکه سر از رکوع برداشت و کسی که نشسته نماز می‏خواند بعد از آنکه کاملاً نشست، برای رفتن به سجده، «أَللَّهُ أَکبَرُ» بگوید و دستها را برای تکبیر بلند کند.
۲- موقع رفتن به سجده، مرد ابتدا دستها و زن ابتدا زانوها را بر زمین قرار دهد.
۳- بینی را نیز بر مهر یا چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد.
۴- در سجده دعا کند و از خدا حاجت بخواهد و مستحب است این دعا را بخواند: «یا خَیرَ الْمَسْئُولِینَ وَ یا خَیرَ الْمُعْطِینَ، أُرْزُقْنِی وَ ارْزُقْ لِعَیالِی مِنْ فَضْلِک، إِنَّک ذُو فَضْلٍ عَظِیمٍ»
۵- در حال سجده انگشتان را به هم بچسباند و در برابر صورت بگذارد به‌طوری‎که سر آنها رو به قبله باشد.
۶- بعد از سجده بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذارد.
۷- هنگامی که پس از هر سجده نشست و بدنش آرام گرفت، «أَللّهُ أَکبَر» بگوید و دستها را برای تکبیر بلند کند.
۸- هنگامی که بعد از سجدۀ اول بدنش آرام گرفت «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّی وَ أَتُوبُ إِلَیه» بگوید.
۹- برای رفتن به سجدۀ دوم در حال آرامی بدن دستها را بلند کند و أللّهُ أکبَر بگوید.
۱۰- سجده را طول دهد و در سجده صلوات بفرستد.
۱۱- پس از سجده در حال نشستن دستها را روی رانها بگذارد.
۱۲- هنگام برخاستن دستها را بعد از زانوها از زمین بردارد.
۱۳- در حال برخاستن برای قیام «بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُوُمُ وَ أَقْعُد»  بگوید. البته برای سجده مستحبات دیگری هم وجود دارد که به تفصیل در دیگر کتابهای فقهی آمده است.
مسئلۀ ۱۱۸۹ :    خواندن قرآن در سجده مکروه است و نیز فوت کردن بر محل سجده برای برطرف کردن گرد و غبار و همچنین تکیه کردن در حال نشستن بر باسنها و بلند کردن ساقهای پا مکروه است. اگر در حال فوت کردن دو حرف از دهان خارج شود نماز باطل است و مکروهات دیگری نیز هست که درکتب فقهی آمده است.