مسائل واجبات و ارکان نماز : موالات

مسئلۀ ۱۲۱۲ :    موالات یعنی اینکه نمازگزار واجبات نماز مانند رکوع، سجود و تشهد را پشت سر هم و بدون فاصلۀ عرفی انجام دهد و چیزهایی را که در نماز می‏خواند به ‌صورتی که معمول است پشت سر هم بخواند، پس اگر موالات نماز را به هم بزند یعنی ذکرها، قرائت وکارهای نماز را پشت سر هم انجام ندهد به‌طوری‎که از صورت نماز خارج شود، نمازش باطل است.
مسئلۀ ۱۲۱۳ :    اگر در نماز به اشتباه میان حرفها یا کلمات فاصله بیندازد و فاصله به اندازه‏ای نباشد که صورت نماز به هم بخورد، ولی صورت کلمه یا قرائت یا ذکر از بین برود، چنانچه مشغول رکن بعد نشده است باید آن کلمات را دوباره به‌طور معمول بخواند، ولی اگر مشغول رکن بعد شده باشد، نمازش صحیح است، مگر در تکبیره‎الإحرام که در صورت اختلال در تکبیره‎الإحرام اصلاً نماز تحقق پیدا نمی‏کند.
مسئلۀ ۱۲۱۴ :    طول دادن رکوع، سجود، اذکار، ادعیه و خواندن سوره‏های بزرگ قرآن موالات را به هم نمی‏زند.