مسائل واجبات و ارکان نماز : مستحبّات رکوع

مسئلۀ ۱۱۴۴ :    نمازگزار مستحب است:
۱- قبل از رفتن به رکوع در حالی که راست ایستاده تکبیر بگوید.
۲- هنگام گفتن تکبیر دستها را تا بناگوش بلند کند مانند آنچه در تکبیره‎الاحرام گذشت.
۳- در حال رکوع پشت را صاف و گردن را بکشد و مساوی پشت نگاه دارد.
۴- در حال رکوع میان دو قدم را نگاه کند.
۵- کف دستها را روی زانوها بگذارد به‌طوری‎که انگشتانش باز باشند و دست راست را روی زانوی راست و دست چپ را روی زانوی چپ بگذارد.
۶- قبل از گفتن ذکر رکوع یا بعد از آن صلوات بفرستد.
۷- ابتدا دست راست را بر زانوی راست بگذارد.
۸- بازوها را به هم نچسباند و مانند دو بال باز نگهدارد.
۹- قبل از گفتن ذکر «سُبْحَانَ رَبِّی الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ» این ذکر را بگوید: «أَللَّهُمَّ لَک رَکعْتُ وَ لَک أَسْلَمْتُ وَ بِک آمَنْتُ وَ عَلَیک تَوَکلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّی، خَشَعَ لَک سَمْعِی وَ بَصَرِی وَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ مُخِّی وَ عَصَبِی وَ عِظَامِی وَ مَا أَقَلَّتْ قَدَمَای غَیرَ مُسْتَنْکفٍ وَ لاَ مُسْتَکبِرٍ وَ لاَ مُسْتَحْسِرٍ».
۱۰- بعد از رکوع برخیزد و راست بایستد و در حال آرامش بگوید: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» و در ادامه این‎طور بگوید: «أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، أَهْلَ الْجَبَرُوتِ وَ الْکبْرِیاءِ وَ الْعَظَمَۀ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ» و دستها را از زانو بالاتر بگذارد.
۱۱- زنها در رکوع دستها را از زانو بالاتر بگذارند و زانوها را طوری عقب ندهند که برآمدگی باسنهایشان آشکار گردد و مردها بهتر است زانوها را به عقب بدهند.