مسائل واجبات و ارکان نماز : مستحبات قرائت نماز

مسئلۀ ۱۱۲۲ :    مستحب است نمازگزار کلمات حمد، تسبیحات و دیگر اذکار را شمرده بخواند و در حمد و سوره، آخر آیات را وقف کند- همچنان‎که مشهور چنین گفته‏اند و ترتیل نیز چنین تفسیر شده است- و به معنای آیات توجّه کند و پس ازخواندن حمد کمی صبر کند و بعد سوره را آغاز کند و پس از خواندن سوره لحظه‏ای صبر کند و بعد تکبیر پیش از رکوع را بگوید و به رکوع برود یا قنوت را بخواند.
مسئلۀ ۱۱۲۳ :    مستحب است نمازگزار در رکعت اول قبل از خواندن حمد بگوید «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ» و در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصری که به جماعت خوانده می‌شود، امام جماعت «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» را بلند بگوید و در نماز فرادا هم خود نمازگزار آن را بلند بخواند. همچنین مستحب است که اگرنماز را به جماعت می‏خواند، بعد از تمام شدن سورۀ حمدِ امام و اگر فرادا می‏خواند بعد از اتمام سورۀ حمد خودش بگوید: «أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ».
مسئلۀ ۱۱۲۴ :    مستحب است نمازگزار بعد از قرائت سورۀ توحید یک یا دو یا سه بار این جمله را بگوید: «کذَلِک اللَّهُ رَبُّنَا» یا «کذَلِک اللَّهُ رَبِّی» و این ذکر مربوط به توحید است و ربطی به قنوت ندارد و بعد از سوره‏های دیگر گفته نشود.
مسئلۀ ۱۱۲۵ :    مستحب است در تمام نمازها در رکعت اول سورۀ قدر و در رکعت دوم سورۀ توحید را بخوانند.
مسئلۀ ۱۱۲۶ :    مکروه است انسان در تمام نمازهای شبانه‎روز خود یک بار هم سورۀ توحید را نخواند.
مسئلۀ ۱۱۲۷ :    مکروه است سوره‏ای که در رکعت اول خوانده است در رکعت دوم هم بخواند، غیر از سورۀ توحید که در هر رکعت که خوانده شود کراهت ندارد.
مسئلۀ ۱۱۲۸ :    مکروه است انسان با یک نفس سورۀ توحید یا هم حمد و هم توحید را بخواند.
مسئلۀ ۱۱۲۹ :    اگر نمازگزار در اثنای قرائت اسم شریف حضرت محمّد را بشنود جایز و بلکه بهتر است صلوات بفرستد و با پی‌درپی بودن نماز منافات ندارد و نیز اگر کسی در وسط نماز به نمازگزار سلام کند واجب است نمازگزار جواب او را بدهد و با موالات که یکی از شرایط صحت نماز است منافات ندارد و جزئیات و چگونگی سلام و جواب آن در محل خودش خواهد آمد، انشاءاللّه.