لزوم شناخت دستورات دین و احکام آن‏

با توجه به مطالبی که در گذشته بیان شد، معلوم می‏شود که تحقیق و کنکاش دربارۀ اصل دین و گرایش دینی، از نیازهای اولیۀ بشر بوده و ریشه در نهاد انسان دارد. اگر انسان برای تحقیق و کنکاش به این مقوله وارد شود، به یکی از خواسته‏های طبیعی و فطری خویش پاسخ داده است و چون دین تأمین کنندۀ سعادت بشریت در تمامی اعصار و مکانهاست و بی‎اعتنایی به آن زمینۀ سقوط و هلاکت جاودانه را فراهم می‏سازد، بنابراین عقل حکم می‏کند که انسان دربارۀ دین تحقیق کند و در قبال آن بی‎تفاوت نباشد. چون هر دینی برنامه‏ای برای تأمین سعادت بشر دارد که آن‎را در قالب احکام و دستوراتی قرار داده است، لازم است همۀ افراد، احکام و دستورات آن‎را بیاموزند و در آموختن آن سهل‌انگاری نکنند. زیرا در یاد نگرفتن آن خطر هلاکت و نابودی دنیوی و اخروی وجود دارد. دفع این نابودی هم عقلاً واجب است. پس دانستن و یادگرفتن احکام دین و دستورات آن برای همه فرض و واجب است.