ضرورت بعثت و ارسال انبیاء‏

با توجه به اینکه خداوند حکیم است، پس هیچ موجودی را بدون محاسبه و بدون علت خلق نمی‏کند. انسان یکی از همان موجودات است و آفرینش او نیز برای هدفی‏ بوده است. هدف از آفرینش انسان کسب کمال، تحصیل فضائل و به فعلِیت رساندن استعدادهای انسان است و تکامل او بدون توجّه به تمامی زوایا، ابعاد و ظرفیتهای بالفعل و بالقوۀ او امکان‌پذیر نیست. تکامل حقیقی انسان در گرو آگاهی واقعی و جامع او از ابعاد وجودی‌اش و با برنامه‌ریزی دقیق امکان‌پذیر است. غیر از پروردگار عالم کسی این آگاهی را ندارد و بنابراین نمی‏تواند برنامه دقیق و جامعی داشته باشد. انسان برای تکامل آفریده شده است و تکامل فرع بر شناخت کامل و برنامه‌ریزی همه‌سونگر و جامع است. این معنا غیر از خدا از کس دیگری ساخته نیست. خدای حکیم علی‌الإطلاق، با علم کلّی و احاطۀ خویش و با توجّه به شناخت کاملی که از انسان دارد، از روی‏ حکمت با فرستادن انبیاء و رسولان الهی، شرایط لازم آگاهی و رشد را در انسانها فراهم کرده است. او با ارائۀ دقیق راه و رسم زندگی در قالب مقررات دینی، زمینه‏های تکامل بشر را مهیا فرموده است. انبیای خداوند با دریافت دستورات و مقررات از عالم غیب، پیامهای مورد نیاز بشر را در اختیار او قرار داده و راههای خیر و صلاح را به او نشان داده‌اند. پیامبران الهی در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نکرده و به همه نوع اهانت، زجر و آزار با کمال کرامت تن داده‏اند. نه‌تنها کوچک‏ترین سستی از خود نشان نداده‌اند، بلکه با کمال امانت و صداقت، نقش وساطت میان خدا و خلق خدا را ایفا کرده و هرچه به آنها گفته شده است، همان را بدون کوچک‏ترین تحریف و تبدیلی به مردم ابلاغ فرموده‏اند. از همین رهگذر است که مسلمانان و به ‌خصوص شیعیان به همۀ انبیای الهی که تعدادشان یکصد و بیست و چهار هزار نفر است و در روایات معتبر روی این عدد تأکید شده، ایمان دارند  و همۀ آنها را از طرف خدای جهان می‏دانند. به پیامبران اولواالعزم که شریعت خاص دارند مانند حضرت نوح‏، حضرت ابراهیم‏، حضرت موسی‏، حضرت عیسی‏ و حضرت محمّد که خاتم پیامبران است، احترام خاصی قائلند. شیعیان، همۀ پیامبران خدا را از خطا، گناه و نسیان مبرّا و معصوم می‏دانند و چون حضرت محمّد خاتم پیامبران است و دین او هم آخرین و کامل‏ترین ادیان الهی و تصدیق‌کنندۀ ادیان پیشین است و قوانین و راهنماییهای او کامل‏ترین و جامع‏ترین قوانین است، لذا دین خود را از آن بزرگوار گرفته و به او ایمان آورده‏اند.