دوّم: حقوق

در منابع دینی و کتاب و فقه و سنت اسلامی- از جمله در رساله حقوق امام سجّاد- حقوقی بیان شده که در این رساله مجال پرداختن به همه آنها نیست و تنها به بعضی از آنها اشاره‏ای اجمالی می‎کنیم. بعضی از این حقوق واجب است که باید مورد توجّه و عمل قرار گیرد و بعضی غیر واجب و در عین حال تمامی آنها مطلوب و سزاوار رعایت است.
تمام این حقوق را می‏توان تحت عناوین پنج‎گانه زیر مطرح کرد:
۱- حقوق طولی و حقوق الهی و وسایط فیض و رسول خدا و انبیاء و اولیاء و آنچه که از شئون ولایت حضرت حق به شمار می‏رود.
۲- حقوق انسان نسبت به خودش.
۳- حقوق متقابل افراد جامعه و انسانها نسبت به یکدیگر و حاکم و مردم.
۴- حقوق ملتها نسبت به یکدیگر.
۵- حقوق متقابل انسان و طبیعت.