خمس بخشش ، ارث و مهریه

مسئلۀ ۱۹۹۷ :    ظاهر آنست که اگر چیزی را به کسی ببخشند یا جایزه بدهند و یا وصیت کنند مالی به او تعلّق گیرد، چنانچه آن مال از مخارج سالیانه او زیاد بیاید باید خمس آن‎را بپردازد.
مسئلۀ ۱۹۹۸ :    ارثی که به انسان می‏رسد خمس ندارد مگر در چند صورت:
۱- میت از خویشانی بوده که وارث نمی‏دانسته چنین خویشی دارد، در این صورت باید خمس ارثی را که از او می‏برد بپردازد.
۲- در صورتی که وارث بداند میت خمس آن مال را نپرداخته است چه آن عینی که خمس به آن تعلق پیدا کرده موجود باشد و یا عِوض آن.
۳- چنانچه وارث بداند میت خمس بدهکار است.
ولی در صورت دوم و سوم اگر میت غیرشیعه و به خمس اعتقادی نداشته باشد و وارث او شیعه باشد، احتیاجی به دادن خمس نیست.
مسئلۀ ۱۹۹۹ :    مهریه‏ای که زن می‏گیرد خمس ندارد، هرچند خوب است خمس آن‎را بدهد، کما اینکه مالی را که مرد در عوض طلاق خُلع می‏گیرد، دیه اطراف، اَرش جنایات (که در بحث «دیات» معنای آن آمده است) و همچنین در تمام مواردی که ارث می‏رسد، بهتر است خمس آن‎را بپردازد.