حقوق عرضی : حقوق ملل

مطابق آنچه که از قرآن و سنّت به دست می‏آید، اسلام و امّت اسلامی نباید تحت سلطه و سیطره و نفوذ مادّی و معنوی دنیای کفر قرار بگیرد ، اگرچه تحقق این معنا و حقیقت در این عصر و زمان پیچیده و در صحنه جهانی و بین‏المللی بسیار مشکل و طاقت فرساست، ولی باید مسلمانان با هر ملّیت و زبان و موقعیت جغرافیایی که دارند در تحقق آن تلاش کنند و با تکیه بر اصول و مبانی مشترک و کنار گذاشتن عوامل تفرّق، اختلافات را کنار گذاشته و با بهره‎برداری و سازماندهی قوی و استفاده مناسب و بهینه از امکانات و شرایط و ابزار استراتژیک که در اختیار دارند، مجموعه دنیای اسلام را به صورت یک ملّت و امّت، منسجم کرده و در برابر دنیای کفر مانند بنیان مرصوص بایستند و در ایجاد روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، دنیای اسلام را بر دیگران مقدّم دانسته و کفر جهانی را، خطر جدّی و واقعی برای همۀ کشورها بدانند. حقوق ملّتها منحصر به این موارد که به‌طور اجمال توضیح داده شد نیست و ما به خاطر اهمّیت آن، این موارد را ذکر کردیم، که امید است مورد رضایت حضرت حق قرار بگیرد.
وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ وَ لَعْنَۀ اللَّهِ عَلَی أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِینَ مِنَ الْآنِ إِلَی‏ یَوْمِ الدِّینِ.