حقوق طولی، الهی، وسائط فیض الهی و شئون ولایت خداوند : جهاد و دفاع‏

از واجباتی که برای آنها جنبه‏های گوناگونی مترتب است جهاد و دفاع را می‏توان نام برد. جهاد و دفاع دو رکن و فریضه از فرایض الهی و ارکان اسلامی هستند. جهاد فریضه‎ایست که امت اسلام برای اعتلای کلمۀ‎اللّه و نشر احکام اسلام و دعوت انسانهای خفته، برای رضای خدا انجام می‏دهند. با جهاد در راه خدا و دفاع از حریم اسلام و فطرت انسانی، امت اسلام اقتدار نظامی خویش را به جهانیان نشان داده و دشمنان داخلی و خارجی را در برابر عظمت و اقتدار خویش خاضع می‏سازد و فکر هجوم و یورش به دنیای اسلام را از اذهان آنان دور می‏سازد و امت اسلام را در سایه اقتدار نظامی، در کمال امنیت و آرامش قلب اسکان می‏بخشد. انسان باید همیشه این حق را زنده نگاه داشته و جهاد را نعمتی بزرگ و شهادت را بالاترین فوز و فلاح و رستگاری بداند.