تعقیبات نماز

مسئلۀ ۱۲۲۳ :    تعقیبات عبارت از این است که نمازگزار بعد از تمام شدن نماز مقداری به دعا، ذکر و تلاوت قرآن و مانند اینها برای تقرّب به خداوند متعال بپردازد و بهتر است قبل از آنکه از جای خود برخیزد با وضو یا غسل یا تیمّم رو به قبله تعقیب را بخواند و لازم نیست به عربی باشد، گرچه بهتر است آنچه را در کتب ادعیه دستور داده‏اند بخواند. از تعقیبات سفارش شده، تسبیحات حضرت فاطمۀ زهرا است که به این ترتیب گفته می‏شود: سی و چهار مرتبه «أَللَّهُ أَکبَرُ»، سی و سه مرتبه «أَلْحَمْدُ لِلَّهِ» و سی و سه مرتبه «سُبْحَانَ اللَّه» و می‏توان «سُبْحَانَ اللَّه» را پیش از «أَلْحَمْدُ لِلَّه» گفت، گرچه بهتر است بعد از آن گفته شود.
مسئلۀ ۱۲۲۴ :    بهتر است که تعقیب نماز با تسبیحات حضرت زهرا بعد از هر نماز، چه واجب و چه مستحب، با تربت حضرت سیدالشهدا انجام شود و اگر تربت در دسترس نبود بهتر است با بند انگشتان دو دست گفته شود.
مسئلۀ ۱۲۲۵ :    مستحب است بعد از هر نماز سه مرتبه «أَللَّهُ أَکبَر» گفته شود و مانند دیگر تکبیرات دستها را بلند کند.
مسئلۀ ۱۲۲۶ :    مستحب است نمازگزار بعد از نماز سجدۀ شکر بجای آورد و همین‏ اندازه که پیشانی خود را به قصد شکر بر زمین گذارد کافی است، گرچه بهتر است در حال سجده صد مرتبه یا سه مرتبه و یا حدّاقل یک مرتبه «شُکراً لِلَّه» یا «شُکراً» یا «عَفْواً» بگوید، همچنین مستحب است هرگاه نعمتی به انسان می‏رسد یا بلایی از او دور می‏شود، سجدۀ شکر بجای آورد.