احکام نجاسات

مسئلۀ ۱۲۰  :  چیزهایی که در اسلام به‌طور مسلّم نجس شناخته شده- یا اینکه مورد بحث است و احتیاطاً نجس دانسته شده است-  و اجتناب از آنها لازم است، دوازده چیز است: ۱- ادرار، ۲-مدفوع، ۳- منی، ۴- مردار، ۵- خون، ۶- سگ، ۷- خوک، ۸- کافر، ۹- شراب، ۱۰- فُقّاع، ۱۱- عرق حیوان نجاست‌خوار ۱۲- عرق جنُب از حرام