احکام ضمانت‏

اقسام ضمان‏:
ضمان دو قسم است، عقدی و قهری.

آیا تمایل به دریافت آخرین اخبار و اعلانات دارید؟
خیر
بله