پیام نو: حضور اهل تسنن در پست‌های عالی اجرایی منع شرعی ندارد

متن خبر در سایت پیام نو