شنبه عید سعید فطر است

بسم الله الرحمن الرحیم

بدینوسیله اعلام میشود که رؤیت هلال ماه شوال برای مرجع عالیقدر آقای اسدالله بیات زنجانی در غروب ۵شنبه سی و یکم فروردین ماه ۱۴۰۲ به اثبات نرسید که البته محاسبات نجومی نیز عدم امکان رؤیت با چشم مسلح یا غیر مسلح در این منطقه و بقیه مناطقی که با ما اشتراک در شب دارند را تایید میکند.

بنابراین اعلام میشود که فردا جمعه اول اردی بهشت ماه ۱۴۰۲ روز سی ام ماه رمضان المبارک بوده و شنبه عید سعید فطر خواهد بود.