قابل توجه کاربران محترم؛ مجموعۀ سؤال و جوابهائی که در بخش “استفتائات پاسخ داده شده” مشاهده می شود، بخشی از سئوالات ارسالی است که بدانها پاسخ داده شده و در قالب عناوین مختلف، بخش بندی شده اند.
کاربران می توانند پیش از ارسال سؤالات خود، با مراجعه به مجموعه های پاسخ داده شده، مجموعۀ مورد سؤال خود را انتخاب کرده و با کلیک روی بخش انتخابی، وارد زیرمجموعۀ مدنظر خود شوند و در صورتی که سؤال مدنظرشان در بخش های معرفی شده نبود، از طریق این صفحه ثبت نام نموده و مطابق با راهنمائی صورت گرفته، سؤال خود را ارسال کنند. با تشکر

جستجو در استفتائات پاسخ داده شده